تمام مطالب دسته بندی: مسابقات جهانی حافظه
مسابقات جهانی حافظه

مسابقات جهانی حافظه

مسابقات جهانی حافظه مسابقات جهانی حافظه؟ با شنیدن این عنوان چه سوالاتی در ذهن شما تداعی می شود؟ برای خیلی از آدم ها این سوال پیش می آید که مگر می شود حافظه را تقویت کرد؟ یا اینکه مسابقات حافظه دیگر چیست؟ تأثیر آن کدام است و اصلاً بدرد زندگی من می خورد یا نه؟ همه ما مغز و حافظه ای داریم که خداوند به رایگان در اختیار ما قرار داده است و این وظیفه ما است که آن را بشناسیم و تقویت کنیم و از آن به نفع خودمان استفاده کنیم. کمی بخوانیم و اما مسابقات! مسابقات جهانی حافظه توسط آقای تونی بوزان بنای آن نهاده شد. مسابقات جهانی حافظه حدود ۲۸ سال است که در دنیا برگزار می […]