انواع حافظه

انواع حافظه

انواع حافظه

ما آدم ها انواع مختلفی از حافظه را داریم.  این حافظه با توجه به مدت زمان ذخیره اطلاعات متفاوت است. که قصد داریم در این مقاله کوتاه با آنها آشنا شویم. و در مورد آنها بدانیم.

انواع حافظه

انواع حافظه

همه ما سه مدل حافظه داریم:

  • حافظه حسی
  • حافظه کوتاه مدت
  • حافظه بلند مدت

حافظه حسی

نخستین مرحله در مقاله انواع حافظه  بخاطر سپاری اطلاعات است. که به خاطر سپاری به تمام حواس پنجگانه ما مربوط می شود.  تمام حواس ما را به خود درگیر می کند. یعنی تمام رویدادها از  طریق حواس ما دریافت و در این حافظه قرار می گیرد.

مدت زمان نگهداری اطلاعات در این حافظه کمتر از 3 ثانیه بوده و ظرفیت آن نیز نامحدود می باشد. اطلاعات در این حافظه در صورتی که مورد توجه قرار گیرد وارد حافظه کوتاه مدت ما می گردد در غیر این صورت اطلاعات حذف و فراموش می گردد.

حافظه کوتاه مدت

ویژگی  بارز این حافظه ظرفیت بسیار محدود آن می باشد. که ظرفیت آن به طور متوسط  2±7  واحد اطلاعاتی است و مدت زمان نگهداری اطلاعات در این حافظه تا 15 ثانیه می باشد.

اطلاعات در این حافظه اگر مورد توجه، سازماندهی و مرور ذهنی در چهارچوب خاصی قرار بگیرد و پردازش شوند به حافظه بلندمدت فرستاده می‌شوند. در غیر این صورت ممکن است آن اطلاعات حذف  و فراموش گردند. که در واقع می گویم یادم نمی آید

حافظه بلند مدت

ظرفیت این حافظه بر خلاف حافظه کوتاه مدت نامحدود می باشد. مدت زمان نگهداری اطلاعات نیز هم نامحدود می باشد.  می تواند اطلاعات را البته با تکرار برای همیشه در خود نگه دارد. حافظه بلند مدت در بین انواع حافظه نامحدود می باشد.

حالا انواع حافظه ها را شناختیم. حالا میتوانیم تصمیم بگیریم که چه چیزی را برای همیشه به خاطر بسپاریم و یا نه اصلاً لازم نیست که این اطلاعات را در ذهن خود نگه داریم.

انواع حافظه

انواع حافظه

ما تکنیک های بخاطر سپاری را فرا می گیریم. به راحتی آنچه که فکرش را بکنیم می توانیم به یک نابغه تمام عیار تبدیل بشویم. هر آنچه که دوست داریم را به خاطر بسپاریم.

تصورش را بکنید که شما به همچین فردی تبدیل شوید؟

جایگاه فعلی شما چه تغییری می کند؟

کسب و کار شما چه رونقی می گیرد؟

دیگران به چه دیدگاهی به شما می نگرند؟

می دانم خیلی معرکه هست.

انواع حافظه

انواع حافظه

شما می توانید در این سایت با ما همراه شوید و تبدیل به یک نابغه شوید.