گزارش دوره فن بیان باشگاه ذهن نابغه

فن بیان. مرضیه نگهداری
آنچه در این پست میخوانید

  گزارش دوره فن بیان باشگاه ذهن نابغه

  اولین دوره فن بیان و سخنرانی در فروردین ماه 1397 برگزار شد.

  البته اطلاع رسانی ها و ثبت نام دوستان در اسفند ماه 1396 انجام شده بود.

  این دوره در پنج جلسه تشکیل شد. که شامل فروردین ماه و اردیبهشت ماه می شد، که مدرس این دوره مرضیه نگهداری مدیریت باشگاه ذهن نابغه بودند.

  فن بیان. مرضیه نگهداری
  گزارش دوره فن بیان

  در این دوره شرکت کنندگان در مدت پنج جلسه حضوری در دوره شرکت داشتند، و حدود پنج هفته به صورت مجازی مهارت فن بیان را آموختند.

  در این دوره، هر روز با ارائه سخنرانی های سه دقیقه ای کاملاً به این مهارت تسلط پیدا کردند.

  در پنج هفته مجازی کاملاً از طرف مرضیه نگهداری پشتیبانی می شدند.

  در دوره فن بیان، مهارت آموزان آموختند که چگونه یک سخنرانی را ارائه بدهند و چگونه در صحبت هایشان از تکنیک های کلامی استفاده کنند.

  در دوره فن بیان دوستان عزیز آموختند که چطور استرس خود را کنترل کنند.

  و همچنین یاد گرفتند که سخنرانی آنها باید یک هدف داشته باشد. سخنرانی باید به قصد و نیتی انجام شود. اگر ما در صحبت هایمان مقصودی نداشته باشیم به مثابه آب در هاون کوبیدن است.

  گزارش دوره فن بیان
  گزارش دوره فن بیان مرضیه نگهداری

  در انتها، هنگامی که دوره به پایان رسید رضایت تمامی اعضای کلاس را در بر داشت.