گزارش کارگاه فن بیان

مرضیه نگهداری
آنچه در این پست میخوانید

برگزاری کارگاه فن بیان

کارگاه فن بیان در راستای رسالت کاری باشگاه ذهن نابغه و ارتقاء سطح هنرجویان برگزار شد که در این کارگاه تکنیک های فن بیان به دوستان عزیز تدریس شد.

کارگاه فن بیان در روز یکشنبه 17 تیرماه 1397 کارگاه فن بیان با حضور حدود 60 نفر از علاقه مندان به آموزش برگزار شد.

مدرس کارگاه فن بیان مرضیه نگهداری بودند که تدریس کل این کارگاه را بر عهده داشتند.

این کارگاه به مدت چهار ساعت، از ساعت 16 الی 20 و با ارائه پذیرایی از حاضرین برگزار شد.

در این کارگاه چهارساعته دوستان حاضر در کارگاه با تکنیک های فن بیان آشنا شدند.

در این کارگاه به ارائه تمرینات عملی که در کارگاه عنوان شد پرداختند .

در کارگاه فن بیان عزیزان، آموختند که چطور صدای جذابی داشتنه باشند.

چطور بتوانند بدون اینکه تکنیک های فن بیان را بلد باشند خودشان را در یک جمع معرفی کنند.

کارگاه فن بیان مرضیه نگهداری
کارگاه فن بیان مرضیه نگهداری

در این کارگاه دوستان آموختند که ذهن خودشان را به مانند جسم خودشان باید به باشگاه ببرندو پرورش دهند تا بتوانند بهره کافی را داشته باشند.

در انتها وقتی از تک تک دوستان پرسیده شد که از این کارگاه چه چیزی با خودشان می برند؟

همه آنها به نوعی دست پر از کارگاه بیرون می رفتند و چیزهای بسیاری از کارگاه آموخته بودند و این برای باشگاه ذهن نابغه بسی جای خوشحالی داشت که همه دوستان به نوعی دست پر بیرون می رفتند.