سخنرانی ها

نهادها و موسسه هایی که با آنها همکاری و در آنجا سخنرانی شده است.

همکاری با شما باعث افتخار ما و مجموعه ما است.سخنرانی در جمع این فرهیخته های عزیز باعث افتخار من است.

کمال تشکر و قدردانی از موسسه ها و نهادهایی را دارم که افتخار حضور و آموزش به پرسنل خودشان را به اینجانب دادند.  و واقعاً به همه آنهایی که برای خود و موسسه خود ارزش قائل شده و حاضر شده اند بر روی خودشان سرمایه گذاری کنند تبریک می گویم.

فرهنگسرای طاووسیه

پیش دبستانی رعنا

عطر اکسیر

دبیرستان خلیج فارس

مدرسه مهدوی

همفکر شیراز