من و کودک درونم

آنچه در این پست میخوانید

    کودک درون ما دوست دارد که بازی کند. دوست دارد کارهایی را که علاقه دارد انجام دهد. دوست دارد شیطنت کند و اگر این کودک درون ما برونگرا باشد که واقعاً باید شیطنت خود را داشته باشد. چون برونگرا ها انرژی خود را از بیرون و از  دیگران دریافت می کنند. و وقتی هم که انرژی خودشان را از بیرون دریافت کردند ناخودآگاه کل سیستم بدن ما تنظیم می شود. مغز ما شروع به کار کردن می کند و وقتی هم که مغز ما کار کرد عملکرد آن بهتر و بهتر می شود. خود من به شخصه وقتی که کارهایی که کودک درونم دوست دارد را انجام می دهم می بینم که عملکرد بهتری دارم و مخصوصاً مهارت های ذهنی من عملکرد عجیبی دارد جوری که همه می گویند تو چه کاری انجام داده ای و وقتی میگویم  تمرین کرده ام خیلی ها باورشان نمی شود. پس به شما هم توصیه می کنم که حتماً تمرین های مهارت ها ی ذهنی را در برنامه خود قرار دهید و مغز و ذهن خود تمرین دهید تا قوی و قوی تر شود. عکسی که در زیر می بینید مربوط می شود به یکی از برنامه های غارنوردی من که در این برنامه کلی انرژی گرفتم و کلی کودک درون من شیطنت کرد و حسابی دلی از ازا درآورد.