مغز

آنچه در این پست میخوانید

  در این مقاله قصد داریم به زبان خیلی ساده شناختی نه تخصصی، در مورد مغز خودمان و مغزهای سه گانه که توسط پرفسور پاول مک لین دانشمند عصب شناس عنوان شده است را داشته باشیم.

  مغز چیست؟

  مغز ما پیچیده ترین سیستمی است که در کل دنیا وجود دارد. این سیستم پیچیده عضوی از بدن ما است.

  مغز ما چند درصد از بدن ما است؟

  مغز ما تنها 2 % از وزن بدن ما را تشکیل می دهد (حدود 5/1 کیلوگرم )و 20 % انرژی مصرف میکند.

  مغز های سه گانه انسان ؟

  پرفسور پاول مک لین دانشمند عصب شناس در نظریه ای که ارائه داده اند مغز ما انسان ها را به سه قسمت تقسیم نموده است:

  1. مغز خزنده یا مغز قدیم
  2. مغز پستاندار یا مغز میانی
  3. مغز نئوکورتکس یا منطقی

  مغز خزنده (مغز قدیم)

  درونی ترین قسمت مغز ما مغز خزنده نام دارد.این مغز بین ما و تمام موجودات و حتی خزندگان مشترک است. وظیفه اصلی مغز خزنده حفظ حالت موجود است. یعنی حفظ بقای ما تنها وظیفه او می باشد. مغز خزنده شدیداً در برابر تغییرات ما از خود واکنش نشان می دهد و ما را از انجام کار جدید نهی می کند و مدام به ما اخطار می دهد که انجام نده ، نمی شود، امکان ندارد، تو نمی توانی… و همیشه کمترین انرژی ممکن را مصرف می کند.

  مغز پستاندار(مغز میانی)

  دومین قسمت مغزما مغز پستاندار است. وظیفه این مغز مباحث احساسی و عاطفی (اعم از کنترل غم، شادی، آرامش، خشم )است. همه پستانداران این نوع مغز را دارند. بطور کلی  ما تمام تصمیم هایمان را بوسیله مغز پستاندار می گیریم و این تصور غلط و باطلی است که فکر کنیم می توانیم بدون احساسات تصمیم گیری نماییم.

  مغز منطقی(نئوکورتکس با جدید)

  سومین قسمت مغز ما مغز منطقی می باشد که روی مغز پستاندار قرار گرفته است و وظیفه این مغز تجزیه و تحلیل است. عملاً تفاوت ما انسان ها از سایر موجودات ، داشتن این بخش از مغز است. همین الان که شما در حال مطالعه این مقاله می باشید مغزمنطقی شما فعال است و در حال تحلیل کردن اطلاعات می باشد.