نیم کره های مغز

نیم کره های مغز انسان

نیم کره های مغز ما

اگر تصویر مغز خود را ببینیم در میبابیم که مغز ما از دو نیم کره تشکیل شده است. که در واقع نیم کره های مغز ما دو قسمت چپ و راست است.

بنا براین اگر یک برش طولی بر روی مغز خودمان بزنیم مغز ما به دو نیم کره چپ و راست تقسیم می شود.با توجه به اینکه قبلاً دانشمندان فکر می کردند که هر دوی این نیم کره ها کاملاً شبیه هم هستند و عملکرد یکسانی دارند اما بعدها متوجه شدند که این شباهت فقط ظاهری هست ولی در باطن  هر یک از این نیم کره ها وظایف خاص خود  و عملکردی متفاوت را دارند.

نیم کره سمت چپ در مقابل نیم کره سمت راست!

وظایف نیم کره سمت چپ:

 • منطق
 • کلمات
 • اعداد
 • آنالیز
 • تفکر جزئی نگر
 • ریاضی
 • محاسبات
 • کارهای خطی

وظایف نیم کره سمت راست:

 • خلاقیت
 • تصور
 • تفکر کلی نگر
 • احساسات
 • خیال پردازی
 • آهنگ
 • رنگ

باور مردم در مورد نیم کره های مغز چگونه است؟

بسیاری از مردم بر این باورند که یا راست مغز هستند یا چپ مغز یعنی یا نیمه راست مغز آنها فعال تر است یا نیمه چپ مغز آنها. اما تحقیقات دانشمندان نشان داده است که این باور راست مغز یا چپ مغز بودن افراد به هیچ وجه  صحت ندارد و همه ما آدم ها از هر دو نیم کره مغز خود بهره می بریم و هیچ یک بر دیگری غالب نیست و فعالیت مغزی ما بر میگردد به نحوه کاری که انجامش میدهیم که ممکن است نیم کره راست مغز را درگیر کند یا نیم کره چپ مغز را. مثلاً اگر شغل شما وکالت می باشد نیم کره چپ مغز شمادرگیر است و یا اگر شما یک نقاش می باشید نیم کره راست شما فعال می باشد.

 

چه کاری انجام دهیم؟

ما برای اینکه بتوانیم از ظرفیت بیشتری از مغز خود استفاده کنیم و کارایی بالاتر و بهروری بیشتری داشته باشیم باید بتوانیم هر دو نیم کره را باهم فعال کنیم که در این صورت بهره وری ما سیر صعودی قابل توجهی خواهد داشت. خب حالا ممکن است بپرسید چگونه می توانیم این کار را انجام دهیم؟

راهکاری برای تقویت نیم کره ها

نیم کره های مغز

نیم کره های مغز

راه های بسیاری برای تقویت هر دو نیم کره مغز ما وجود دارد که من چند مورد را اینجا برایتان می گویم:

 1. روی لبه های جدول و کانیوا در خیابان راه بروید و تعادل بدن خود را حفظ کنید.
 2. جدول حل کنید.
 3. خیال پردازی کنید.
 4. به گردش بروید.
 5. نقاشی کنید.
 6. موزیک گوش کنید.
 7. هنگام مطالعه مطالب را بخاطر بسپارید.
 8. محاسبات ریاضی ساده را انجام دهید.